Vianočné koledy

Tip: Počasie na VianoceVianočné koledy neodmysliteľne patria k Vianociam. Na tejto stránke vám prinášame texty najznámejších a najobľúbenejších kolied.

Z obsahu:
Tichá noc, svätá noc
Búvaj Dieťa krásne
Narodil sa Kristus Pán
Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!
Půjdem spolu do Betléma
Jak si krásne, Jezuliatko
Dobrá novina, šťastná hodina
Nesiem vám noviny, počúvajte!
Dnešný deň sa radujme
Do hory, do lesa
Roľničky, roľničky

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tiško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Búvaj Dieťa krásne

Búvaj Dieťa krásne, uložené v jasle.
Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa,
budeme Ťa kolísať abys mohol dobre spať.

Ježišku náš milý, aby sa Ti snili,
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší, na tom našom salaši.
spev škovránka slávika, k tomu pekná muzika.

My budeme s Vami spievať za jasľami
Synu milému, synu milému.

Hory ticho buďte, dieťa nezobuďte.
Nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy milé fialky, zaváňajte do diaľky.

Zavejte Mu vône, Pánovi na tróne,
ticho sladúčko, ticho sladúčko.

Narodil sa Kristus Pán

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám Pán narodil sa.

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa,
na svet nám je poslaný, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského
Kristus Pán narodil sa.

Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!

Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!
Najprv pánu hospodáru,
potom aj dietkam.

Zďaleka k vám ideme,
novinu vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo
v meste Betleme.

Narodilo sa dieťatko,
posiela nás k vám.
By ste mu koledu dali,
nezabudli vám.

Chlebíček nechce brati,
nakŕmila ho Mati,
radšej toliar, lebo dukát
máte poslati!

Půjdem spolu do Betléma

Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!
Najprv pánu hospodáru,
potom aj dietkam.

Zďaleka k vám ideme,
novinu vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo
v meste Betleme.

Narodilo sa dieťatko,
posiela nás k vám.
By ste mu koledu dali,
nezabudli vám.

Chlebíček nechce brati,
nakŕmila ho Mati,
radšej toliar, lebo dukát
máte poslati!

Jak si krásne, Jezuliatko

Jak si krásne, Jezuliatko,
prostred noci, neviniatko.
[:Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.:]

Ja ti dávam dve kozičky,
by zahriali tvé nožičky.
[:Ja zas trochu mliečka,
by kvitli tvé líčka.:]

A čo my ti hudci dáme?
My pre teba nič nemáme.
[:My ti zadudáme,
piesne zaspievame.:]

Dobrá novina, šťastná hodina

Dobrá novina, šťastná hodina.
Dobrá novina, šťastná hodina.
Čo sa v tejto noci stalo?
Nebo svetu svetlo dalo.
Dobrá novina, šťastná hodina.

Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Slovo v tele o polnoci,
zrodilo sa z Božej moci.
Nám sa zjavilo, by nás spasilo.

Jasnosť spanilá nás osvietila.
Jasnosť spanilá nás osvietila.
Žiara padla na salaše,
osvietila hory naše.
Dobrá novina, šťastná hodina.

Nesiem vám noviny, počúvajte!

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte!

Syna nám zrodila čistá Panna,
Do jasieľ vložila Krista Pána,
k sebe vinula, aj zavinula Krista Pána.

Ku nemu anjeli letia z neba,
Pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Dnešný deň sa radujme

[:Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme:]
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

[:Krásna panna prečistá porodila nám Krista.:]
V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

[: Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje:]
Spi, synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

Do hory, do lesa

o hory, do lesa, valasi!
Či horí v tom našom salaši?
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Vstávajte bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili svetlo nám.

Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú poslovia.
Sláva Bohu, prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Vstaňte a vítajte vznešené
dieťatko ležiace na sene.

Roľničky, roľničky

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie.
Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.

Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky, prinášajú sneh,
piesne našej mamičky, Vianoce a smiech.


Vianoce 2016 © info@vasevanoce.cz, Počasí, Počasie, Vánoce